Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnosti
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce bude experimentálne overiť predpoklady vyplývajúce zo simulačných experimentov, že rôzny obsah prídavkov prvkov vzácnych zemín v nitridovej keramike má za následok významné odlišné mechanické vlastnosti.