Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pôjde o prípravu a charakterizáciu Si3N4 mikro guličiek s prídavkom bio kompatibilnej spekacej prísady pomocou granulácie vymrazovaním s následnou lyofilizáciou. Hlavným cieľom bude príprava mikro guličiek s definovanou pórovitosťou a dostatočnou pevnosťou po predspekaní. Tieto vlastnosti budú nevyhnutné pri príprave suspenzie pre 3D tlač pórovitých štruktúr technikou direct-ink-writing process. Pórovité štruktúry budú spekané v dusíkovej atmosfére, pričom následne bude charakterizovaná ich finálna pórovitosť, rozdelenie veľkosti pórov a pevnosť v tlaku.