Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Nové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálov
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Peter Tatarko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vývoj spoľahlivých, cenovo nenáročných a ľahko realizovateľných metód spájania je kľúčovým faktorom pre tvorbu novej generácie jadrových reaktorov a vesmírnych telies. Hlavným cieľom práce bude vyvinúť nové spôsoby spájania keramických materiálov na báze karbidu kremičitého k rovnakým, ale aj výrazne odlišným (napr. kovovým) materiálom. Dôležitou úlohou bude štúdium mechanizmu spájania, fyzikálno-chemických dejov prebiehajúcich na rozhraní, ako aj mechanických a funkčných vlastností spojov.