Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí (SvF STU)
Program DŠ
Anorganické technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Betón ako základný konštrukčný materiál sa v praxi uplatnil aj pre svoj tieniaci efekt v prostrediach vystavených (alfa, beta, gama neutrónovým) žiareniam, či už v nemocniciach, laboratóriách, resp. v jadrových elektrárňach. Obsahom rôznych plnív, prísad, prímesi a kamenív, navzájom spojenýdh cementovou matricou, ktorá pozostáva najmä z CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 viazané vo forme hydrátov, účinne pohlcuje žiarenie a spomaľuje rýchle žiarenia pri pružných a nepružných zrážkach. Zrážky a pohlcované žiarenia vyvolávajú fyzikálne a chemické reakcie v betónoch, čo môže mať vplyv na jeho technologické vlastnosti. Hlavným cieľom navrhovanej práce je stanoviť vzťah medzi chemickým zložením jednotlivých komponentov betónu a trvanlivosťou betónových konštrukcií v prostredí s dlhodobým ionizujúcim žiarením. Ďalším cieľom je určiť vplyv chemických, mechanických a fyzikálnych zmien vyvolaných rádioaktívnym žiarením na technologické vlastnosti betónových konštrukcií.