Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Názov témy
Pôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy
Program DŠ
Technológia stavieb
Meno školiteľa/-ky
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Práca sa zameriava na verifikáciu mechanických vlastností v tlaku a v ťahu pri ohybe pri zvýšenej (+50 °C) a zníženej (-40 °C) teplote. Výsledky budú korelované pre stlačené a nestlačené vzorky vo východzom stave, problematika sa bude rozširovať o aplikáciu používaných, ako aj náhradných prísad.