Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie teplo-vlhkostného a mechanického správania spojený s aplikáciou meracích a skúšobných metód pre stanovenie teplotných, vlhkostných a mechanických vlastností
Program DŠ
Technológia stavieb
Meno školiteľa/-ky
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Súčasťou vývoja nových stavebných materiálov s požadovanými vlastnosťami sú iteračné kroky pozostávajúce z modelovania teplo-vlhkostného a mechanického správania, spojeného s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie teplotných, vlhkostných a mechanických vlastností v jednotlivých iteráciách, vedúce k výslednému konštrukčnému materiálu.