Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Algebraické vlastnosti agregačných funkcií
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jozef Pócs, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Agregačné funkcie z algebrického hľadiska tvoria klon. Cieľom dizertačnej práce je študovať rôzne vlastnosti tohto klonu pomocou metód univerzálnej algebry.