Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Triedy penalizujúcich a ďalších funkcií v teórii agregácie
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Zámerom je opísať pozíciu a využitie tried penalizujúcich a ďalších funkcií v teórii agregácie, ako aj v tomto rámci opísať ich perspektívne aplikácie.