Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Frakcionálne diferenciálne rovnice
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľom je študovať existenciu riešení pre singulárne perturbované systémy frakcionálnych diferenciálnych rovníc.