Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Singulárne frakcionálne diferenciálne rovnice
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľom je študovať existenciu riešení pre singulárne perturbované systémy frakcionálnych diferenciálnych rovníc.