Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Algebrické štruktúry motivované mnoho hodnotovým uvažovaním
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľom je analyzovať rôzne algebrické štruktúry ako sú MV-algebry, BL-algebry, rozšírené MV-algebry, kvantové štruktúry a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a študovať ich základné charakteristiky ako sú stavy a pozorovateľné.