Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Algebrické štruktúry motivované mnoho hodnotovým uvažovaním
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľom je analyzovať rôzne algebrické štruktúry ako sú MV-algebry, BL-algebry, rozšírené MV-algebry, kvantové štruktúry a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a študovať ich základné charakteristiky ako sú stavy a pozorovateľné.