Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služieb
Program DŠ
Aplikovaná informatika / Informatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Viet Tran, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (program: Informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

  S rozvojom cloudových technológií sa ukázala potreba skúmať vývoj a nasadenie služieb v cloudovom prostredí. Motiváciou pre takýto vývoj a nasadenie boli ekonomické a technologické dôvody. Na strane ekonomickej, cloudové počítanie môže poskytnúť významné šetrenie nákladov vzhľadom na zvýšené využívanie virtuálnych zdrojov. Ďalej cloudové počítanie umožňuje rýchle sprístupnenie služieb, čím sa zvyšuje efektívnosť práce používateľov, čo motivuje veľké firmy vytvárať svoj zisk z poskytnutých služieb. Avšak ekonomické záujmy poskytovateľov služieb majú snahu udržať si svoje vlastné proprietárne technológie, výsledkom čoho je „uzamknutie“ zákazníkov v používaní služieb len daného poskytovateľa. Preto z hľadiska univerzálnych cloudových používateľov je potrebný nový prístup a príslušné softvérové riešenie, ktoré pomôže používateľom nasadiť svoje služby na ľubovoľnej cloudovej infraštruktúre. Základom takého nástroja môžu byť kontajnerové technológie, vhodný spôsob popisu služieb a tok práce, ktorý automatizuje celý životný cyklus služby od vývoja do nasadenia na cloudovej infraštruktúre. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť nový prístup, metódu a nástroje pre riešenie problémov vývoja, nasadenia a orchestrácie služieb medzi rôznymi cloudovými infraštruktúrami.
viac info
pre rok 2022/2023