Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Automatické meranie stresu v ľudskom hlase
Program DŠ
Aplikovaná informatika / Informatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Milan Rusko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (program: Informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

  Cieľom práce je overenie možnosti automatického merania stresu hovoriaceho analýzou jeho reči. Doktorand vypracuje prehľad súčasného stavu riešenia vo svete. Analyzuje najčastejšie používané metódy využívajúce akustické a lingvistické príznaky, ako aj strojové učenie.
Navrhne, realizuje a vyhodnotí systém na automatické vyhodnotenie hladiny stresu hovoriaceho analýzou jeho reči.
viac info
pre rok 2021/2022