Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Automatická detekcia symptómov neurodegeneratívnych ochorení mozgu z reči pacienta
Program DŠ
Aplikovaná informatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Milan Rusko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Stručná anotácia
Predmetom práce je navrhnúť a realizovať systém na automatickú detekciu príznakov neurodegeneratívnych ochorení mozgu prostredníctvom automatickej analýzy reči pacienta. Študent vypracuje prehľad súčasného stavu prístupu k tejto neinvazívnej skríningovej a diagnostickej metóde vo svete. Analyzuje najčastejšie používané metódy využívajúce akustické a lingvistické príznaky, ako aj strojové učanie. Navrhne, zrealizuje a vyhodnotí program na automatickú detekciu neurodegeneratívneho ochorenia mozgu analýzou reči pacienta.
viac info
pre rok 2022/2023