Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Mäkké počítanie (soft computing) pre riešenie komplexných problémov
Program DŠ
Aplikovaná informatika / Informatika
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Giang NGUYEN, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (program: Informatika)

  Téma práce je zameraná na výskum v oblasti mäkkého počítania (angl. soft computing) tvoreného výpočtovo inteligentnými metódami na riešenie komplexných problémov kombináciou špičkových technológií, ku ktorým patria neurónové siete, strojové učenie, hlboké učenie, ako aj optimalizácia, fuzzy logika a teória pravdepodobnosti na riešenie doménových problémov ako napr. monitorovanie sietí, manažovanie zdrojov. Rôzne metódy používané v soft computing-u si nekonkurujú, ale spolupracujú komplementárnym spôsobom. Zameriava sa na toleranciu voči nepresnosti, neurčitosti, čiastočnej pravde a aproximácií, aby sa dosiahla efektívnosť a nízke náklady na riešenie. Keďže dnešné dáta majú dynamicko-rastúci potenciál, širšia spolupráca medzi inteligentnými metódami, škálovateľnými metódami spracovaním dát a vysokovýkonnou podporou pomáha čeliť výzvam v mnohých oblastiach. Všetky tieto pokročilé technológie nemusia byť vždy previazané resp. použité naraz, ale ich spojenie je žiaduce pre komplexné riešenia.
viac info
pre rok 2022/2023