Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Adaptívne monitorovanie s umelou inteligenciou
Program DŠ
Aplikovaná informatika / Informatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Giang Nguyen, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (program: Informatika)

  Téma práce je zameraná na výskum adaptívneho monitorovania sietí a manažovanie výpočtovej záťaže pomocou AI technológií, ako sú strojové učenie, hlboké neurónové siete a/alebo s pomocou optimalizačných prístupov. Skúmané prístupy budú pracovať adaptívne a v presne preddefinovaných časových obmedzeniach. Téma sa zaoberá aj dynamickými a rastúcimi dátami, pri ktorých je potrebné sústrediť pozornosť len na určité aspekty. Práca tiež súvisí so škálovateľným spracovaním dátových tokov in-situ. Doktorand si vyberie jednu z dvoch domén: kybernetická bezpečnosť alebo manažovanie zdrojov.
viac info
pre rok 2021/2022