Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Smart prvky a zariadenia
Program DŠ
Robotika a kybernetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Konzultant: J. Hricko

Problematika sa týka riešenia inteligentných robotických systémov a vytváranie účelových zostáv z tzv. „smart“ prvkov a zariadení, ako funkčných častí / štruktúr pre zložitejšie úlohy v robotike. Každý takýto prvok / zariadenie má okrem funkčných vlastností plniť úlohy snímania a spracúvať informácie z viacerých (rozdielnych) snímačov s príp. fúziou (diagnostika, učenie - rozpoznávanie, ... ) aby ho bolo možné integrovať do zložitejších robotických štruktúr / zostáv orientovaných pre daný účel prostredníctvom komunikácie; napr. internetu vecí (I.o.T). Cieľom sú riešenia robotických systémov s vysokou mierou spoľahlivosti / bezpečnosti (fault-tolerant systems) alebo uplatnenie koncepcie tzv. "zero defect strategy" aj pre prípady výrobných technológii.
Problematika riešenia tzv . „smart“ prvkov a zariadení, ako funkčných častí inteligentných rob. systémov, ktoré umožnia vytváranie účelových zostáv / štruktúr pre zložitejšie úlohy v robotike. Každý takýto prvok / zariadenie má okrem funkčných vlastností plniť úlohy a obsahovať informácie (snímanie, spracovanie informácií a komunikácia) aby bolo možné ho automaticky integrovať do zložitejších sensoricko - robotických štruktúr / zostáv orientovaných pre daný účel.
Úloha má zahrňovať spracovanie informácií z viacerých (rozdielnych) snímačov s fúziou pre riadenie procesu / robotického systému.
Cieľom (vedeckým prínosom) je návrh vysoko spoľahlivého informačného systému pre technologické aplikácie, príp. inde. Vytvorenie modelu informačného systému pozostávajúceho z viacerých senzorických systémov.
viac info
pre rok 2021/2022