Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Názov témy
"Smart" modely automatických výrobných systémov s podporou umelej inteligencie
Program DŠ
Kybernetika/Robotika a kybernetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Hricko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Téma je zameraná na výskum a vývoj nových metód a algoritmov umelej inteligencie pri spracovávaní údajov zo snímačov v technologických procesoch. Úlohou je vytvorenie modelov stavu a diagnostiky objektov a získanie charakteristík správania sa pre účely optimálneho riešenia problémov a návrhu zmien funkčných parametrov. Každý výrobný systém pozostáva z postupnosti technologických operácií, pričom vykonanie operácie na produkte sa sníma senzormi a informácie postupujú spolu s produktom. Konečná "kvalita" produktu sa hodnotí po vykonaní určitého počtu operácií alebo až po ukončení procesu výroby.
Cieľom (vedeckým prínosom) je vytvorenie takej metódy / spôsobu modelovania , ktorá umožní spätnú diagnostiku, rozhodovanie a nápravu pri zistení zhoršenej kvality produktu.
Pozn.: Téma súvisí s paradigmou Priemysel 4.0

viac info
pre rok 2022/2023