Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Kyber-fyzikálne modelovanie mechatronických zariadení
Program DŠ
Robotika a kybernetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Konzultant: J. Hricko

  Problematika sa týka riešenia inteligentných robotických systémov a vytváranie účelových zostáv z tzv. „smart“ prvkov a zariadení, ako funkčných častí / štruktúr pre zložitejšie úlohy v robotike. Každý takýto prvok / zariadenie má okrem funkčných vlastností plniť úlohy snímania a spracúvať informácie z viacerých (rozdielnych) snímačov s príp. fúziou (diagnostika, učenie -rozpoznávanie, ... ) aby ho bolo možné integrovať do zložitejších robotických štruktúr / zostáv orientovaných pre daný účel prostredníctvom komunikácie; napr. internetu vecí (I.o.T). Cieľom sú riešenia robotických systémov s vysokou mierou spoľahlivosti / bezpečnosti (fault-tolerant systems) alebo uplatnenie koncepcie tzv. "zero defect strategy" aj pre prípady výrobných technológii.
Nové prostriedky internetovej komunikácie, predovšetkým aplikácia I.o.T (pre Industry 4.0), predstavujú výzvu pre výskum a hľadanie zložitejších modelov správania sa mechatronických systémov. Ide o „smart“ mechatronické zariadenia, ktoré okrem modelu funkčných vlastností zahrňujú rad špecifických funkcií, súvisiacich s kvalitou, spoľahlivosťou a pod. Úlohou je vytvorenie modelov stavu a diagnostiky objektov a získania charakteristík správania sa pre účely riešenia problémov, optimálneho návrhu a zmien funkčných parametrov. Každý mechatronický systém predstavuje elektro-mechanické prvky a zariadenia (snímače, akčné členy, mechanizmy,… ) s príslušným riadiacim systémom a komunikačným prepojením.
Cieľom (vedeckým prínosom) je vytvorenie takej metódy / spôsobu modelovania, ktorá umožní spätnú diagnostiku, rozhodovanie a nápravu pri zistení zhoršenej kvalite činnosti.
Pozn.: Orientácia na vybraný výrobný systém. Súvislosť s Industry 4.0
viac info
pre rok 2021/2022