Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Cyklus slnečnej aktivity – empirické implikácie pre modelovanie slnečného dynama
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Rybák, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Sylabus:
Analýza dlhodobých radov pozorovaní slnečnej aktivity – slnečných škvŕn, magnetických polí ako i pozorovaní protuberancií a zelenej koróny, vypracovaných na AsÚ SAV – pre určenie priebehu a významnosti prejavov rozdielnej aktivity oddelene na jednotlivých hemisférach Slnka s hľadaním empirických implikácií pre modelovanie slnečnej aktivity numerickými metódami opisujúcimi slnečné dynamo. Predpokladaným výsledkom práce je nájdenie časového vývoja časovej a šírkovej asymetrie slnečnej aktivity pre obdobie viacerých slnečných cyklov a analýza jej významnosti v jednotlivých obdobiach s preskúmaním prípadných periodicít aktivity.
Požiadavky:
znalosť angličtiny, programovacie schopnosti, fyzikálny základ
Výskumný smer:
Štúdium fyzikálnych vlastností a procesov v atmosfére Slnka.
Výskumný smer: Štúdium fyzikálnych vlastností a procesov v atmosfére Slnka.

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/studium-popularizacia/doktorandske-studium/