Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV

Názov témy
Cyklus slnečnej aktivity - empirické implikácie pre modelovanie slnečného dynama
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Rybák, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Sylabus:
Analýza dlhodobých radov pozorovaní slnečnej aktivity - slnečných škvŕn, magnetických polí ako i pozorovaní protuberancií a zelenej koróny, vypracovaných na AsÚ SAV - pre určenie priebehu a významnosti prejavov rozdielnej aktivity oddelene na jednotlivých hemisférach Slnka s hľadaním empirických implikácií pre modelovanie slnečnej aktivity numerickými metódami opisujúcimi slnečné dynamo. Predpokladaným výsledkom práce je nájdenie časového vývoja časovej a šírkovej asymetrie slnečnej aktivity pre obdobie viacerých slnečných cyklov a analýza jej významnosti v jednotlivých obdobiach s preskúmaním prípadných periodicít aktivity.

Špeciálne požiadavky:
znalosť angličtiny, programovacie schopnosti, fyzikálny základ

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd#konkurz