Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV

Názov témy
Extrasolárne planéty a hnedí trpaslíci
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Budaj, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Zameranie práce: Extrasolárne planéty a hnedí trpaslíci sú exotické substelárne objekty, ktoré boli objavené pomerne nedávno. Majú veľmi chladné (no často silno ožarované) atmosféry, niektoré formujú mraky z ktorých prší železo, sklo, alebo soľ. Okrem astronómie ich štúdium môže prelínať aj iné vedné odbory ako: fyziku, meteorológiu, geofyziku, chémiu, alebo biológiu. Výskum v tejto oblasti rýchlo napreduje. Otvárajú sa nové možnosti, záhady, prekvapenia a problémy. Preto sa ťažisko-cieľ práce bude prelievať medzi dole uvedenými zameraniami podľa aktuálnej situácie, dostupnosti dát a najmä záujmu a aktivity doktoranda.
Cieľ práce:
-štúdium rozpadávajúcich sa exoplanét/exoasteroidov na veľmi tesných dráhach okolo hviezdy (fotometria a modelovanie)
-štúdium zákrytových systémov s prachovými diskami a s možnou planétou (fotometria a modelovanie spektier a svetelných kriviek)
-štúdium reflexného efektu a albeda v interagujúcich dvojhviezdach s chladnou zložkou a v exoplanétach (fotometria a modelovanie)
-hľadanie variácií v časoch tranzitov známych exoplanét a potenciálnej ďalšej planéty (fotometria).

Požiadavky:
nutné: znalosť anglického jazyka, základov astrónomie a astrofyziky vítané sú: skúsenosti s výpočtovou technikou, operačným systémom Linux, programovaním (Fortran), astronomickými pozorovaniami a samostatnosť. .

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd#konkurz