Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Polymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím bioortogonálneho sieťovania pomocou click-chémie
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Abolfazl Heydari, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Táto dizertačná práca sa zaoberá prípravou stabilných hydrogélov na báze polysacharidov, kde hydrogélová sieť je stabilizovaná interakciami dvojakého typu, t.j. reverzibilnými nekovalentnými a kovalentnými, pripravenými klik chemickou reakciou. Výsledné hydrogély by mali mať vlastnosti, ktoré predurčujú tento materiál na ochranu transplantovaných buniek voči imunitnému systému. Dvojitá sieť by mala zvýšiť stabilitu hydrogélov v in vivo prostredí. Súčasťou tejto PhD práce je syntéza polysacharidov, ktoré budú biokompatibilné a vhodné pre iónové a klik zosieťovanie a to tak, že do hlavného reťazca budú cielene zavedené požadované funkčné skupiny. Syntetizované polysacharidy sa ďalej použijú na prípravu hydrogélových materiálov stabilizovaných kombináciou bioortogonálnych neväzbových interakcií a/alebo kovalentnými klik reakciami. Supramolekulové „host-guest“ väzby budú vybrané ako nekovalentné interakcie. Kovalentné klik reakcie budú zahŕňaťtiol/aza Michaelovu adíciu a Diels-Alderovu cykloadičnú reakciu bez použitia medi a svetla. Pripravené hydrogély budú charakterizované fyzikálno-chemickými metódami a tiež sa určí cytokompatibilita voči viacerým druhom buniek (napr. β-bunky produkujúce inzulín, natívne ostrovčeky). Následne sa plánujú uskutočniť testy pripravených materiálov v in vivo prostredí.