Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové biokompatibilné kopolyméry s vlastnosťami termoplastických elastomérov vhodné pre 3D tlač
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Práca je zameraná na syntézu nových biokompatibilné kopolyméry s vlastnosťami termoplastických elastomérov. Vlastnosti pripravených polymérnych materiálov budú dizajnované pre rôzne techniky 3D tlače, ako je výroba z taveného vlákna alebo elektrostatické písanie z taveniny, za účelom tlače skafoldov s elastickými vlastnosťami pri izbovej teplote. Biokompatibilita skafoldov bude zabezpečená použitím biokompatibilných polymérov. Kopolyméry budú syntetizované pomocou techník riadených radikálových polymerizácií a charakterizované pomocou gélovej permeačnej chromatografie a nukleárnej magnetickej rezonancie. Reologické vlastnosti kopolymérov budú študované za účelom zhodnotenia využitia pri 3D tlači. Biokompatibilita skafoldov bude testovaná pomocou štandardných bunkových testov.