Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Syntéza funkčných polymérov a polymérnych materiálov pomocou moderných polymerizačných techník.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
S novými pokročilými technológiami rastú i požiadavky na vývoj nových polymérnych a polymérnych materiálov s vlastnosťami presne šitými na mieru pre špeciálne aplikácie. Štruktúru a architektúru polymérov a tým i vlastnosti polymérnych materiálov je možné kontrolovať pomocou tzv. kontrolovaných polymerizačných techník. Téma dizertačnej práce je zameraná na optimalizáciu podmienok kontrolovaných radikálových polymerizácií pre rôzne vinylové monoméry za účelom prípravy polymérov s dobre definovanou mólovou hmotnosťou a úzkou disperzitou, polymérov s komplexnou architektúrou, polymérov nesúcich funkčné skupiny pre ich postfunkcionalizáciu organickými reakciami ako aj kovalentnú modifikáciu rôznych povrchov polymérmi. Prednostne sa budú študovať polymerizácie riadené komplexami bromidov medi a organokatalyzátormi. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR, ako i syntéza nových typov katalyzátorov a monomérov.