Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
FotoATRP vo vodných heterogénnych roztokoch – unikátna metóda na prípravu polymérnych nanočastíc a mikročastíc
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Radikálová polymerizácia s prenosom atómu ATRP, patrí medzi najpoužívanejšie polymerizačné metódy na prípravu presne definovaných polymérov i kopolymérov. Heterogénna polymerizácia vo vodnom prostredí patrí v súčasnosti medzi najštudovanejšie techniky, pretože ponúka prípravu polymérneho materiálu bez použitia volatilných organických rozpúšťadiel, čiže predstavuje environmentálne nižšiu záťaž. Pri príprave polymérov sa využije predovšetkým svetlom indukovaná polymerizácia, s ktorou má Ústav polymérov bohaté skúsenosti. Medzi študované deriváty budú patriť bežné monoméry akrylátového a metakrylátového typu, pozornosť sa bude venovať taktiež možnosti prípravy polymérov z obnoviteľných zdrojov. S dostupných heterogénnych systémov sa zameriame predovšetkým na miniemulznú, disperznú a suspenznú fotoATRP.