Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Reverzný proces ukotvenia inflačných očakávaní
Program DŠ
Európske štúdiá a politiky
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mária Širaňová, MA., PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Pod vplyvom pandemickej inflácie je v súčasnosti diskutovaná otázka možnosti straty ukotvenia inflačných očakávaní. Zatiaľ čo proces ukotvenia inflačných očakávaní pod vplyvom zvyšovania kredibility a transparentnosti menovej politiky je relatívne dobre preskúmaný, reverzný proces ‘od-kotvenia’ v systéme inflačného cielenia zatiaľ nebol v literatúre dostatočne adresovaný. Cieľom dizertačnej práce je poskytnúť jednak historický naratív popisu skúseností z existujúcich periód takéhoto ‘odkotvenia’, preskúmať možnosti teoretického modelovania procesu ‘odkotvenia’, ako aj analyzovať determinanty, ktoré môžu zvyšovať pravdepodobnosť ‘odkotvenia’ inflačných očakávaní.