Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj špeciálnych materiálov pre vysokofrekvenčné rádiové prvky
Program DŠ
strojárske technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta TUKE
Stručná anotácia
Práca sa zaoberá výskumom fyzikálnych vlastností a technológiou výroby dielektrických materiálov, ktoré sú vhodné pre výrobu vysokofrekvenčných rádiových prvkov. Cieľom práce je vyvinúť materiál alebo skupinu materiálov s požadovanými vlastnosťami, ďalej pre tieto materiály je potrebne nájsť vhodný spôsob výroby, resp. vhodný spôsob výroby dielcov z týchto materiálov.