Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj a charakterizácia multifunkčných samoliečiacich hydrogélov s použitím molekulárnej dynamickej simulácie
Program DŠ
biomedicínske inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta TUKE
Stručná anotácia
Práca bude zameraná na vývoj hydrogélových prekurzorov s rôznym chemickým zložením a funkčnými skupinami, optimalizáciu metód sieťovania a skúmanie samoliečebného správania vyvinutých hydrogélov pomocou simulácií molekulovej dynamiky. Simulácie poskytnú pohľad na mechanizmy na molekulárnej úrovni, ktoré sa podieľajú na samoliečebnom procese vyvinutých hydrogélov a umožnia optimalizáciu zloženia hydrogélu a metód zosieťovania pre zlepšenie schopnosti samoliečenia a mechanických vlastností. Výsledky práce prispejú k rozvoju samoliečivých hydrogélov a rozšíria ich potenciálne aplikácie v rôznych oblastiach. Simulácie molekulárnej dynamiky poskytnú cenný pohľad na samoliečivé správanie a interakcie hydrogélov na atómovej úrovni a umožnia vývoj multifunkčných samoliečiacich sa hydrogélov so zlepšenými mechanickými vlastnosťami, schopnosťou samoliečenia a biokompatibilitou.