Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanické a tribologické vlastnosti progresívnych keramických kompozitov na báze oxidu hlinitého a žiaruvzdorných karbidov
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je orientovaná na vývoj novej generácie vysoko výkonných spekaných kompozitov, ktoré sa vyznačujú požadovanými funkčnými vlastnosťami. Kompozity budú pozostávať zo základných dvoch druhov keramických zlúčenín: oxidov a karbidov v približne rovnakých objemových frakciách. Lacná matrica na báze oxidu hlinitého (Al2O3, Al2O3+ZrO2) bude upravená pridaním žiaruvzdorných karbidov (ZrC, TiC, WC) vyznačujúcich sa výbornými mechanickými a tepelnými vlastnosťami. Očakáva sa, že starostlivo navrhnutá duplexná štruktúra dvoch vzájomne sa prelínajúcich fáz prinesie synergický efekt v podobe vynikajúcich rezných vlastností vyvinutého kompozitu. V porovnaní so spekanými karbidmi – materiálmi, ktoré sa v súčasnosti v priemysle najčastejšie používajú, budú kompozity obsahovať znížený podiel zlúčenín obsahujúcich kritické suroviny, ako je karbid volfrámu, v prospech ľahko dostupných materiálov, ako je oxid hlinitý. Navrhovaná práca predpokladá aj skúmanie využitia materiálov z recyklácie rezných doštičiek (WC-Co) ako suroviny pre proces výroby nových kompozitov.