Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Termálne krehnutie a možnosti obnovy vlastností termálne degradovaných zliatin
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Falat, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Materiálovo-konštrukčné riešenie rôznych druhov priemyselných zariadení pracujúcich pri vysokých teplotách si vyžaduje použitie vhodných žiarupevých kovových materiálov. Vlastnosti žiarupevných zliatin sú dané ich chemickým zložením a podmienkami ich termomechanického a/alebo vysokoteplotného tepelného spracovania za účelom zabezpečenia dlhodobej termálnej stability zliatin. V dôsledku rôznych termálne aktivovaných difúznych a transformačných procesov však postupne chochádza ku degradácii mechanických vlastností žiarupevných zliatin počas ich vysokoteplotnej expozície, čo priamo súvisí so zmenami na úrovni ich mikroštruktúry a subštruktúry. Nakoľko termálne podmienené degradačné procesy sú často vratnej povahy, je možné v mnohých prípadoch použiť vysokoteplotné tepelné spracovanie na obnovu pôvodných vlastností materiálov, s pozitívnimi ekonomickými a ekologickými dopadmi.