Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj multikomponentnej termodynamickej databázy pre použite v procesoch modelovania a simulácií
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Viera Homolová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na vývoj multikomponentnej termodynamickej databázy pre použite v procesoch modelovania a simulácií. Bude sa orientovať na materiály s potenciálnym využitím pre vysokoteplotné aplikácie. Cieľom bude vytvorenie databázy termodynamických parametrov pre výpočty fázových diagramov a termodynamických vlastností a jej následné overenie konfrontáciou termodynamických výpočtov a výsledkov experimentálnych meraní multikomponentných zliatin. Výsledky dizertačnej práce umožnia rozšírenie možnosti dizajnu nových materiálov výpočtovými metódami bez nutnosti časovo náročného experimentálneho skúšania.