Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj ultravysokoteplotných karbidov so zvýšenou oxidačnou odolnosťou
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na detailné štúdium vysokoteplotných vlastností- oxidačnej odolnosti, ablačnej odolnosti, odolnosti voči tepelným šokom, ako aj mechanických vlastností, ultravysokoteplotných keramických materiálov na báze karbidov. Predkladaná výskumná téma je v súčasnosti vysoko aktuálna s potrebou vyvíjať keramické materiály pre prácu a použitie v extrémnych podmienkach. Miera originálnosti dizertačnej práce spočíva vo vývoji nových UHTC materiálov a v dôkladnom poznaní previazanosti ich základných štruktúrnych, úžitkových (funkčných a mechanických) a vysokoteplotných vlastností s potenciálom predikcie ich ďalšieho vývoja a použitia ako komponenty v leteckom a vesmírnom priemysle, výhrevné elementy do pecí, žiaruvzdorné komponenty a pod., ktoré vyžadujú excelentnú tepelnú stabilitu, super vysokú tvrdosť a výborné tribologické vlastnosti.