Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Magneticky mäkké kompozity na báze povrchovo modifikovaných feromagnetických práškových častíc
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Magneticky mäkké kompozity (Soft Magnetic Composites - SMC) sú moderné funkčné materiály, ktorých význam a uplatnenie nepretržite rastie so zvyšujúcim sa dôrazom na efektívnu konverziu energií. Zvýšenie pracovnej frekvencie magneticky mäkkých materiálov je cestou k zvýšeniu výkonu a zároveň k miniaturizácii súčastí ako sú elektrické motory a frekvenčné meniče. SMC sú produkované spravidla technológiami práškovej metalurgie. Predmetom štúdia budú najnovšie metódy prípravy, povlakovania, lisovania a spekania práškových feromagnetických materiálov. Cieľom bude preskúmať vplyv morfologických charakteristík povlakovaných magnetických častíc na elektrické, magnetické a mechanické vlastnosti kompaktovaných materiálov. Budú využité progresívne metódy modifikácie povrchov, geometrického tvaru a veľkosti častíc so zameraním na identifikáciu a optimalizáciu mikroštruktúrnych a fyzikálnych vlastností práškových kompozitných systémov.