Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štruktúrna a biofyzikálna charakterizácia protilátok voči epitopom prirodzene neusporiadaného proteínu tau
Program DŠ
Imunológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ondrej Cehlár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Monoklonánálne protilátky je možné využiť v diagnostike, terapii alebo v štruktúrnej biológii pre výzkum ich interakčných partnerov (rontgenová kryštalografia, kryoelektrónová mikroskopia). Preto je dôležitá ich detailná charakterizácia, a to v tomto prípade protilátok proti neusporiadanému proteínu tau. Cieľom práce bude charakterizácia sľubných protilátok pomocou biofyzikálnych metód (SPR, ITC, DSC) a pomocou metód štruktúrnej biológie (rontgenová kryštalografia, NMR biomolekúl).