Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha extracelulárnych vezikúl pri šírení patológie Parkinsonovej choroby a ich využitie pri diagnostike tohto ochorenia
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Meno školiteľa/-ky
MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Parkinsovova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Pri tomto ochorení dochádza k selektívnemu odumieraniu dopamínergných
neurónov. Molekulárna príčina vzniku ochorenia však doposiaľ nie je objasnená. Diagnostika Parkinsovovej choroby sa momentálne opiera hlavne o prítomnosť charakteristických
klinických symptómov, ale definitívnu diagnózu Parkinsonovej choroby potvrdzuje až pitva. Projekt dizertačnej práce je zameraný na adresovanie otázky o úlohe
extracelulárnych vezikúl v patogenéze Parkinsonovej choroby a na hľadanie spoľahlivých diagnostických markerov Parkinsonovej choroby nie len ako nástrojov na potvrdenie diagnózy, ale aj ako potenciálnych ukazovateľov skorého štádia ochorenia.