Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Ľudský neuro-gliový multi-bunkový model na štúdium šírenia tau patológie v Alzheimerovej chorobe
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Žilková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
.