Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štruktúrna biológia imunokomplexov zapojených v boji proti neurodegenerácii a vírusovým ochoreniam
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Monoklónové protilátky zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v mechanizmoch získanej imunity organizmu. Ich rekombinantné formy sa čoraz častejšie využívajú ako nástroje biologickej terapie civilizačných ochorení a nových infekcií. Projekt má za úlohu charakterizovať imunokomplexy monoklónových protilátok proti neurodegeneračným procesom a vírusovým ochoreniam, na vývoji ktorých sme sa v nedávnej dobe podieľali, metódami štruktúrnej biológie a biofyziky.