Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štruktúrne základy účinku transferínových proteínov na reguláciu fibrinolýzy
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Niektorí zástupcovia transferínovej rodiny proteínov sú dôležitým hráčom prirodzenej imunity. Laktoferín, hojne zastúpený v telových tekutinách a na miestach zápalovej reakcie, dokáže účinne regulovať aktiváciu palzminogénu a tým vstupovať do procesov fibrinolýzy, ovplyvňujúcich napr. bakteriálnu inváziu alebo rozsev nádorových buniek. Štruktúrne základy tejto regulácie nie su dosiaľ známe, preto v projekte chceme využiť metódy štruktúrnej biológie a biofyziky na ich objasnenie. Riešenie projektu je podporované národnou a medzinárodnou spoluprácou.