Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha malých štruktúrovaných motívov pri amyloidnom zbaľovaní proteínov
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Prirodzene neusporiadané bielkoviny (Intrinsically Disordered Proteins, IDPs) vykazujú tendenciu k amyloidnému zbaľovaniu, čím sa podieľajú na patogenéze mnohých neurodegeneračných odchorení. IDPs sa nachádzajú v konformačnom stave opísanom ako konformačný ansámbel (Conformational Ensemble, CE). Ukazuje sa, že CE u IDPs je regulovaný malými štruktúrovanými motívmi pozdĺž sekvencie IDP. Tieto motívy sú dosiaľ málo poznané. V téme budeme pomocou metód štruktúrnej biológie a biofyziky charakterizaovať motívy IDP a ich vzťah k patologickým procesom. Táto téma je riešená v rámci národných a medzinárodných projektov.