Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Neurodegeneračné choroby patria k najvážnejším zdravotným problémom súčasnej ľudskej populácie. Trpia nimi desiatky miliónov ľudí a každý rok pribúdajú milióny nových pacientov. Je pravdepodobné, že traumatické poškodenie mozgu je jednou z hlavných príčin neurodegenerácie. Téma doktorandského štúdia je zameraná na identifikáciu nových terapeutických cieľov pre liečbu chronickej neurodegenerácie. Cieľom je definovať deregulované signálne dráhy v animálnom modeli kontrolovaného kortikálneho poškodenia mozgu. Ďalším cieľom je identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov a ich validácia v experimentálnom modeli chronickej tauopatie. Vďaka možnosti testovania predikovaných terapeutík pomocou animálneho modelu neurodegenerácie, ktorý sme v minulosti vyvinuli na našom pracovisku, je práca na tejto téme príležitosťou pre získanie nových poznatkov.