Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Názov témy
Koncept spoločensky zodpovedného podnikania a jeho budúcnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky
Program DŠ
Obchodné právo
Meno školiteľa/-ky
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx