Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Názov témy
Postavenie spotrebiteľa v obchodných záväzkových vzťahoch
Program DŠ
Obchodné právo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx