Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Názov témy
Riešenie hrozby hroziaceho úpadku inštitútmi korporačného práva a insolvenčného práva
Program DŠ
Obchodné právo
Meno školiteľa/-ky
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx