Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín hrubopásych blanokrídlovcov
Program DŠ
Zoológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hrubopáse (Hymenoptera, Symphyta) sú menej preštudovanou skupinou hmyzu. Počet druhov, ktoré sa ešte neboli na Slovensku zdokumentované, je odhadovaný na viac ako 100 a stále sa z regiónu strednej Európy opisujú nové druhy. V dizertačnej práci sa zameriame na objasnenie bionómie a molekulárne analýzy DNA hrubopásych blanokrídlovcov, ktorých ekologické nároky a systematické postavenie nie sú dostatočne známe. Na naplnenie cieľov použijeme kombináciu pozorovaní v teréne s chovmi a morfologickými a molekulárno-genetickými analýzami v laboratóriu. Molekulárne analýzy fragmentov mitochondriálnych a jadrových génov a ekologické analýzy môžu priniesť cenné poznatky o ich postavení v systéme a spôsobe ich života.