Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Expresia a funkcia črevných peptidov a ich receptorov u klešťov
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zameriame sa na identifikáciu a analýzu expresie a funkcie peptidov kliešťa, ktoré sú exprimované v tráviacej sústave kliešťov Ixodes ricinus a I. scapularis. Úlohy peptidov a ich receptorov u týchto vektoroch nebezpečných patogénov nie sú známe. U hmyzu a stavovcov však kontrolujú dôležité fyziologické procesy ako homeostatickú koncentráciu vody a iónov, metabolizmus, príjem potravy a rozmnožovanie. K odhaleniu signálnych dráh peptidov v kliešťoch použijeme bioinformatické metódy, cDNA klonovanie, qRT-PCR, in situ hybridizáciu a imunohistochemické farbenie. Taktiež funkčne charakterizujeme kandidátne receptory peptidov. Elektrofyziologické techniky a video analýzy použijeme k zisteniu ich účinkov tráviaci trakt in vitro, a zmeny v produkcii a aktivite tráviacich enzýmov v extraktoch čreva budeme analyzovať pomocou qPCR či Western blotov. Funkcie signálnych dráh pre tieto neuropeptidy budeme skúmať pomocou RNA interferencie, ktorou potlačíme expresiu ich receptorov.