Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové regulárory katabolizmu v modeli Drosophila melanogaster
Program DŠ
Genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martina Gáliková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Drozofila obyčajná (Drosophila melanogaster) je populárnym modelovým organizmom pre štúdium rôznych kľúčových otázok biológie. Vďaka krátkemu životu, nenáročnosti na chov a bezkonkurenčnému množstvu genetických manipulácii je v súčasnosti najdôležitejším bezstavovčím modelom genetiky. Takmer 75% génov spojených s ochoreniami ľudí má svoje ortológy aj u drozofily, vďaka čomu je vínna muška ideálnym systémom pre štúdium ľudských ochorení, vrátane porúch ako obezita, cukrovka či metabolický syndróm. Stále však vieme pomerne málo o hormónoch, ktoré riadia katabolizmus tukových a karbohydrátových zásob. Práca bude testovať kandidátne genetické dráhy zapojené do tohto procesu.
Metodicky bude práca zahŕňať predovšetkým genetické manipulácie kandidátnych génov, testovanie ich epistatatických interakcií, meranie biochemických parametrov (množstvo telesného tuku, karbohydrátov a proteínov) a fyziologických parametrov zodpovedných za energetickú rovnováhu (príjem potravy, rýchlosť metabolizmu).