Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Študenti z Ukrajiny na slovenských univerzitách
Program DŠ
Sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Počet vysokoškolákov z Ukrajiny na slovenských univerzitách začal v posledných rokoch prudko narastať, pričom tento nárast bol na Slovensku rýchlejší ako v Česku alebo v Poľsku. Koncom roku 2022 sa počet študentov z Ukrajiny na Slovensku oproti roku 2021 zdvojnásobil na viac ako 10 000 študentov. Témou dizertačnej práce bude vysvetliť príčiny tohto rýchleho rastu – ide primárne o úspech regrutačných aktivít slovenských univerzít, alebo je to dôsledok narastajúceho dopytu? Prečo prichádza na slovenské univerzity relatívne viac študentov ako na univerzity do Česka alebo Poľska? Aký dopad na študentskú mobilitu má vojenská agresia Ruska? Druhým potenciálnym okruhom záujmu bude analyzovať selektivitu tejto mobility – do akej miery je vzdelanostné a socio-ekonomické zázemie prichádzajúcich študentov odlišné od profilu vysokoškolských študentov na Ukrajine? Súvisí rozhodnutie študovať na Slovensku viac s kultúrnym alebo s ekonomickým kapitálom ukrajinských rodín?