Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Sociálno-priestorové transformácie konfesionálnej štruktúry na Slovensku
Program DŠ
Sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
doc., Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Výsledky sčítania obyvateľstva, realizované na Slovensku od druhej polovice 19. storočia umožňujú veľmi detailne rekonštruovať regionálnu situovanosť rôznych náboženských skupín. Je možno sledovať transformáciu bášt hlavných konfesií na Slovensku a to či už v pretrvávajúcej stabilite základných štruktúr, či v ich premenách smerom k zmene konfesionálnej štruktúry niektorých oblastí alebo aj ich sekularizácie. Cieľom výskumu bude testovať viaceré teoretické koncepty vysvetľujúce náboženskú zmenu alebo stabilitu na základe regionálnych a obecných štruktúr na Slovensku.