Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Cirkvi ako aktér v systéme verejných služieb na Slovensku
Program DŠ
Sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Od prijatia zákonov o náboženskej slobode a registrácií cirkví a náboženských spoločností sa na Slovensku mnohé uznané náboženské skupiny začali angažovať v rôznych sociálnych službách, ktoré pôvodne zabezpečoval štát. V niektorých oblastiach (zdravotné a sociálne služby) vstúpil do verejných služieb popri súkromných aktéroch, v iných oblastiach dopĺňa funkcie verejných aktérov a štátu (školstvo, väzenstvo, ozbrojené sily). Cieľom projektu bude analýza dôsledkov opatrení štátu vo vzťahu k rôznym náboženským aktérom a ich reálnym možnostiam a obmedzeniam pri pôsobení vo vybranej oblasti verejných služieb v priebehu posledných tridsiatich rokov.