Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Dôvera v politické inštitúcie na Slovensku a v medzinárodnom kontexte
Program DŠ
Sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Dizertačná práca sa pokúsi preskúmať a zosumarizovať jednotlivé sociologické teórie, ktoré sa venujú fenoménu inštitucionálnej dôvery s dôrazom na politické inštitúcie. Súčasťou práce bude analýza dát z empirických výskumov o inštitucionálnej dôvere uskutočnených na Slovensku a vo svete. Analyzované a porovnávané budú dáta predovšetkým z renomovaných medzinárodných komparatívnych výskumov ako EVS, ISSP a ESS. Práca sa bude snažiť preskúmať platnosť jednotlivých sociologických teórií vysvetľujúcich inštitucionálnu dôveru v slovenských podmienkach ako i špecifiká vývoja inštitucionálnej dôvery na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. Cieľom práce bude i skúmanie vzťahu medzi tým odkiaľ čerpáme informácie, a tým do akej miery dôverujeme politickým inštitúciám.