Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Inštitucionálna dôvera a environmentálne postoje na Slovensku
Program DŠ
Sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je preskúmať vzťah medzi inštitucionálnou dôverou a environmentálnymi postojmi na Slovensku. Téma predpokladá využitie kvantitatívnych metód na analýzu vplyvu dôvery v inštitúcie na názory jednotlivcov na environmentálne otázky a identifikovanie faktorov, ktoré tieto postoje formujú.