Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Digitálne technológie a starostlivosť
Program DŠ
Sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Dizertačná práca sa prostredníctvom etnografie a rozhovorov zameria na to, ako aktéri a aktérky používajú digitálne technológie v konaní a vo vzťahoch spojených so starostlivosťou. Práca bude vychádzať z digitálnej antropológie a STS. Konkrétna téma (a následne výber komunikačných partnerov a partneriek) závisí od záujmu doktoranda a doktorandky a bude výsledkom dohody medzi študentom/študentkou a školiteľkou. Príklady: 1. Ako sa prax a identita materstva vytvára prostredníctvom digitálnych technológií? 2. Starostlivosť o deti a digitálne technológie, 3. Starostlivosť o seniorov a digitálne technológie.