Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Nadmerné, súťažné a patologické hranie digitálnych hier: Rozdiely na úrovni symptómov poruchy v dôsledku hrania digitálnych hier, štruktúrnych charakteristík hier a komorbidity
Program DŠ
Sociálna psychológia a psychológia práce
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stručná anotácia
V roku 2022 vstúpila oficiálne do platnosti (MKCH 11) nová diagnostická kategória Porucha v dôsledku hrania digitálnych hier. Pre diagnostiku je najzávažnejšia otázka štruktúry tejto poruchy, teda prítomnosť ktorých symptómov má poukazovať na prítomnosť tejto poruchy. Na túto otázku by sa táto dizertačná práca mohla pokúsiť odpovedať jednak z kvalitatívneho pohľadu (rozhovory s hráčmi) i kvantitatívneho pohľadu (vzťahy medzi premennými) porovnávaním psychologických a herných charakteristík troch rôznych skupín hráčov: súťažne (nadmerne) hrajúcich hráčov (esports), nadmerne patologicky hrajúcich hráčov a bežne hrajúcich hráčov. K sociálno-psychologickým charakteristikám, na ktoré by bolo možné upriamiť pozornosť by mohli byť metaanalýzou identifikované protektívne faktory (sebaúcta, inteligencia, životná spokojnosť, vzdelanie, sociálna opora), rizikové faktory (napr. čas strávený hraním, rôzne druhy motívov), iné faktory typu sociálna povaha hry, tímový spôsob hrania, samotné symptómy poruchy v dôsledku hrania či herné faktory (štýl hrania, herný žáner).