Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Spoločenské príčiny a dôsledky dôvery konšpiračným teóriám
Program DŠ
Psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jakub Šrol, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Stručná anotácia
Za posledné roky došlo k značnému nárastu psychologického výskumu
konšpiračných teórií. Avšak, značnou slabinou tohto výskumu je, že
prevažná väčšina štúdií v tejto oblasti je korelačnej povahy a preto
nedokáže priniesť spoľahlivé dôkazy o príčinách či následkoch dôvery v
konšpiračné teórie. Cieľom dizertačnej práce bude zostaviť
longitudinálnu štúdiu / niekoľko experimentálnych štúdií, ktoré budú
mať za cieľ preskúmať vybrané psychologické a sociálne príčiny a
dôsledky dôvery konšpiračným teóriám.