Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Spoločenské príčiny a dôsledky dôvery konšpiračným teóriám
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jakub Šrol, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Za posledné roky došlo k značnému nárastu psychologického výskumu konšpiračných teórií. Avšak, značnou slabinou tohto výskumu je, že prevažná väčšina štúdií v tejto oblasti je korelačnej povahy a preto nedokáže priniesť spoľahlivé dôkazy o príčinách či následkoch dôvery v konšpiračné teórie. Cieľom dizertačnej práce bude zostaviť longitudinálnu štúdiu / niekoľko experimentálnych štúdií, ktoré budú mať za cieľ preskúmať vybrané psychologické a sociálne príčiny a
dôsledky dôvery konšpiračným teóriám.